contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten A klasse

Aanmeldlijst

Datum24-06-2017
Tijd10:00
CategorieJongens
SoortDoor elkaar loten A-klasse
VerenigingNUT EN NOCHT
PlaatsDamwald
ScheidsrechterWier, van E.
Aantal deelnemers / parturen: 24
Naam Woonplaats
Wessel v.d. Woud  GOUTUM 
Gabe-Jan van Popta  LOLLUM 
Jelle Pieter van de Walt  TZUMMARUM 
Hidde Poelstra  MINNERTSGA 
Dirk-Henk Kuipers  ARUM 
Redmer Zaagemans  WITMARSUM 
Gerard de Vries  BITGUM 
Mark Polstra  MENAAM 
Gerrit Dijkstra  ANJUM 
Jelle Cnossen  BOLSWARD 
Albert Feenstra  EXMORRA 
Jasper Jager  DRONRYP 
Wessel van Wier  PEINS 
Pieter Jan Leijenaar  EXMORRA 
Paul Dijkstra  BITGUM 
Youri de Groot  MENAAM 
Lucas Postma  DRONRYP 
Wytze Wassenaar  WIER 
Gerben de Boer  GAAST 
Taeke Hofman  DRONRYP 
Stefan van der Meer  BAARD 
Gjalt Sjirk de Groot  MANTGUM 
Hessel de Ree  REDUZUM 
Jort Norder  FRANEKER 

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers