contact zoeken wedstrijden

Jubileum wedstrijd KNKB 120 jaar Heren 50+ Door elkaar loten senioren 51 t/m 60 jaar.

Aanmeldlijst

Datum17-06-2017
Tijd10:00
CategorieHeren 50+
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKoninklijke Nederlandse Kaatsbond
PlaatsKon. ned
ScheidsrechterClubscheidsrechter
Aantal deelnemers / parturen: 43
Naam Woonplaats Voorkeurfunctie
Hans Diekman  Leeuwarden 
Sipke Hiemstra  Easterein 
Jan van der Schoot  Sexbierum 
Wybren v.d. Woud  Leeuwarden 
Gerrie Otter  Goutum 
Ate Bierma  Stiens 
Ludwig Seerden  Franeker 
Jelle Jan Bouma  Franeker 
Jan v.d. Meulen  Franeker 
Klaas Kramer  Dronryp 
Piet Zondervan  Jorwert 
Jan Sipma  Franeker 
Tiede Boorsma  Sint Nicolaasga 
Johannes Siegersma  Berltsum 
Bram Koning  Jellum 
Piet Machiela  Sint Jacobiparochie 
Douwe Durk Reitsma  Easterein 
Renze Stiemsma  Lioessens 
Eddy Sjollema  Harlingen 
Johan Wittermans  Sneek 
Johan Hiemstra  Sint Annaparochie 
Auke Akkerman  Minnertsga 
Jan Hoekstra  Leeuwarden 
Douwe Wierstra  Holwerd 
Klaas Tuinenga  Berltsum 
Simon Kingma  Easterein 
Roelof Hoogland  Bitgummole 
Lieuwe Althof  Stiens 
Siebe van Loon  Heerenveen 
   
Hendrik Eringa  Spannum 
Sjoerd Nauta  Heerenveen 
Tjeerd Jan Boomsma  Morra 
Johannes Hinrichs  Harlingen 
Albert Walsweer  Goutum 
Ferdinand v.d. Werf  Joure 
René Leenstra  Heerenveen 
Fetze Jan Kooistra  Ried 
Sape Nauta  Berltsum 
Ruurd Hofstra  Wjelsryp 
Pieter van der Ploeg  Stiens 
Dirk Poortstra  Sint Jacobiparochie 
Ype Tiemersma  Easterein 

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers