contact zoeken wedstrijden

Dames 1e klasse Vrije formatie onbep., wedstrijd wordt gespeeld in Britsum

Aanmeldlijst

Datum20-08-2016
Tijd10:00
CategorieDames 1e klasse
SoortVrije formatie
VerenigingIT PARTOER
PlaatsBritsum
ScheidsrechterKoldijk, J.
Aantal deelnemers / parturen: 12
Naam Woonplaats
Michelle Bruinsma  WOMMELS 
Mariska Hoogland  BITGUM 
Annelien Broersma  LEEUWARDEN 
Sietske Okkema  EASTEREIN 
Martine Tiemersma  WJELSRYP 
Martzen Deinum  WOMMELS 
Fenna Kramer  WINSUM FR 
   
Corina de Vries  MENAAM 
Tineke Dijkstra  WJELSRYP 
Hermine Sytema  DEINUM 
Jeske de Boer  GRONINGEN 
Jildou Sweering  FOLSGARE 
Sigrid de Jong  BLAUWHUIS 
Grada van der Schoot  ACHLUM 
Nieke Wateler  FERWERT 
Nynke Kooistra  DRONRYP 
Melissa Rianne Hiemstra  LEEUWARDEN 
Jeanette Jansma  DRONRYP 
Mintje Meintema  DRONRYP 
Sanne Hijlkema  GAUW 
Anne Berber Zeinstra  LEEUWARDEN 
Lotte Delgrosso  MINNERTSGA 
Jildou Felkers  BERLTSUM 
Anna Kootstra  MINNERTSGA 
Elma Breeuwsma  FOLSGARE 
Mirjam Beeksma  DEINUM 
Nelie Steenstra  MINNERTSGA 
Anna-Brecht Bruinsma  LEEUWARDEN 
Geke de Boer  WERGEA 
Boukje Houtsma  GRONINGEN 
Janieke Dijkstra  EASTEREIN 
Anke Rinsma  REDUZUM 
   
Gabriële Bouma  EASTEREIN 
   

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers