contact zoeken wedstrijden

Heren 50+ Door elkaar loten B + herk

Aanmeldlijst

Datum06-08-2016
Tijd10:00
CategorieHeren 50+
SoortDoor elkaar loten
VerenigingSPARTA
PlaatsBurgwerd
ScheidsrechterClubscheidsrechter
Aantal deelnemers / parturen: 45
Naam Woonplaats Voorkeurfunctie
Ale Mosselman  Goutum   
Johannes Monsma  Burgwerd   
Jan Houwer  Bolsward   
Reinder Koops  Emmen   
Johan Wittermans  Sneek   
Henk Porte  Leeuwarden   
Jan Bosch  Dokkum   
Kees Sikkema  Dronten   
Germ Hallema  Jorwert   
Henk Nesse  Pingjum   
Bouwe v.d. Veer  Winsum fr   
Jochum de Vries  Wiuwert   
Oeds Broersma  Witmarsum   
Piet de Groot  Midlum   
Douwe Broersma  Midlum   
Henk Hellinga  Makkum fr   
Hans Hilarides  Sint Jacobiparochie   
Jan Tuinier  Makkum fr   
Siete Wassenaar  Minnertsga   
     
Anne Brouwer  Wommels   
Jan Feenstra  Winsum fr   
Jan Brandsma  Grijpskerk   
Henk Deelstra  Franeker   
Johan v.d. Veen  Gytsjerk   
     
Anno Miedema  Stiens   
Jan de Jong  Menaam   
Catrinus Kooistra  Goenga   
Klaas Tuinenga  Berltsum   
Simon Grijpstra  Sebaldeburen   
Joop Bootsma  Reahus   
Ferdinand v.d. Werf  Joure   
     
Piet Zijlstra  Scharnegoutum   
Ynze Stienstra  Baaium   
Pieter van der Ploeg  Stiens   
     
Sikke Koster  Dokkum   
Douwe Durk Reitsma  Easterein   
Piet Bierma  Dronten   
Anne de Groot  Veenwouden   
     
Piet Stellingwerf  Harlingen   
Anton Meekma  Wier   

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers