contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten B + herk

Aanmeldlijst

Datum16-07-2016
Tijd10:00
CategorieJongens
SoortDoor elkaar loten
VerenigingWEZ WIS TSJOM
PlaatsTzum
ScheidsrechterClubscheidsrechter
Aantal deelnemers / parturen: 45
Naam Woonplaats
Arjan Oevering  HARLINGEN 
Jasper Jager  DRONRYP 
Jort Norder  FRANEKER 
Bouke Willem Tuinman  DRONRYP 
Gerard de Vries  BITGUM 
Mark Polstra  MENAAM 
Sipco Greidanus  WINSUM FR 
Durk Hoogma  BAARD 
René de Haan  FRANEKER 
Youri de Groot  MENAAM 
Bouke Andries Boersma  REDUZUM 
Jan Sijtsma  WOMMELS 
Lennard Feenstra  FRANEKER 
Siard Bloemsma  FRANEKER 
Redmer Zaagemans  WITMARSUM 
Wytze Wassenaar  WIER 
   
Lucas Postma  DRONRYP 
Hielke Beijering  HIJUM 
Taeke Hofman  DRONRYP 
Gerrit Dijkstra  ANJUM 
Hessel Agema  KOARNJUM 
Markus Heeringa  REDUZUM 
Dirk-Henk Kuipers  ARUM 
Stefan van der Meer  BAARD 
Geert Siegersma  MINNERTSGA 
Michiel Anema  ACHLUM 
Sytse Koree  ANJUM 
Albert Feenstra  EXMORRA 
Klaas Jan Oosterbaan  SCHARNEGOUTUM 
   
   
Jelmer de Vries  BITGUMMOLE 
Jan Harmen Folkerts  LOLLUM 
Ignas Dijkstra  MANTGUM 
Jarno Hoonstra  LEEUWARDEN 
Wytse Yntema  WOMMELS 
Libbe Mud  WERGEA 
Hedser Mud  WERGEA 
Ype Bert van der Logt  MAKKUM FR 
   
Jeroen de Boer  SPANNUM 
Jasper de Boer  SPANNUM 
Gerben Wierda  GOENGA 
Hidde Poelstra  MINNERTSGA 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers