contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten B + herk

Aanmeldlijst

Datum25-06-2016
Tijd10:00
CategorieJongens
SoortDoor elkaar loten
VerenigingNIJE MOED
PlaatsIJlst
ScheidsrechterClubscheidsrechter
Aantal deelnemers / parturen: 58
Naam Woonplaats
Jasper Jager  DRONRYP 
Lucas Postma  DRONRYP 
Jort Norder  FRANEKER 
Mark Polstra  MENAAM 
Dirk-Henk Kuipers  ARUM 
Redmer Zaagemans  WITMARSUM 
René de Haan  FRANEKER 
Werner Veenstra  GROU 
Bouke Willem Tuinman  DRONRYP 
Jan Sijtsma  WOMMELS 
Jelle Cnossen  BOLSWARD 
Gerrit Dijkstra  ANJUM 
Sytse Koree  ANJUM 
Jorrit Tolsma  ARUM 
Jan Tijtsma  ANJUM 
Youri de Groot  MENAAM 
Wessel Schraa  WOMMELS 
Hessel de Ree  REDUZUM 
Gerard de Vries  BITGUM 
Albert Feenstra  EXMORRA 
Jorrit Boersma  SINT ANNAPAROCHIE 
Ype Bert van der Logt  MAKKUM FR 
   
Markus Heeringa  REDUZUM 
Durk Hoogma  BAARD 
   
Evert Auke Hiemstra  MENAAM 
Michiel Anema  ACHLUM 
   
Jan Harmen Folkerts  LOLLUM 
Jan-Ytse van de Beek  INGELUM 
Paul Dijkstra  BITGUM 
Taeke Hofman  DRONRYP 
   
Jeroen de Boer  SPANNUM 
Ignas Dijkstra  MANTGUM 
Stefan van der Meer  BAARD 
Francisco de Boer  DRONRYP 
Bouke Andries Boersma  REDUZUM 
Douwe Lycklama à Nijeholt  IT HEIDENSKIP 
   
Gabe-Jan van Popta  LOLLUM 
Jelmer de Vries  BITGUMMOLE 
Dooitze de Boer  GAAST 
Wytse Yntema  WOMMELS 
Jelger de Boer  HOMMERTS 
   
Thomas Jarno Miltenburg  BOLSWARD 
Libbe Mud  WERGEA 
Hedser Mud  WERGEA 
Jurjen Miedema  HILAARD 
Tjerk Kemper  DRONRYP 
Jelmer Dijkstra  EXMORRA 
Lars Onrust  MAKKUM FR 
Fokke Zwart  MENAAM 
Redmer Huitema  JUTRIJP 
   
Hidde Poelstra  MINNERTSGA 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers