contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Door elkaar loten B + herk

Aanmeldlijst

Datum05-06-2016
Tijd10:00
CategoriePupillenjongens
SoortDoor elkaar loten
VerenigingREAHUS-TURNS
PlaatsReahûs-Turns
ScheidsrechterClubscheidsrechter
Aantal deelnemers / parturen: 41
Naam Woonplaats
Thomas Bouma  EASTERLITTENS 
Rick Hayma  STIENS 
   
Ate Schaap  TIRNS 
Jan Bauke Weewer  SEXBIERUM 
Johan Cnossen  GAUW 
Thom Dijkstra  BITGUM 
André de Vries  BITGUMMOLE 
Tjerk Andringa  REAHUS 
Quinten Eppinga  BOLSWARD 
Erin van Wier  MINNERTSGA 
Sybrand Veldhuis  RAERD 
Sjouke Beimers  BITGUMMOLE 
Siebo Boersma  EASTEREIN 
Bjorn Idsardi  DRONRYP 
Rink Rudmer Sterk  BERLTSUM 
   
Mark Pieter Goodijk  SEXBIERUM 
Rutger Sijbesma  EASTEREIN 
Daniel Meesters  MARSUM 
Jan Johannes van der Kamp  NIJLAND 
Wesley v.d. Vaart  SINT JACOBIPAROCHIE 
Hylke Talsma  ACHLUM 
Diede Schouten  STIENS 
   
Otte Algra  LEEUWARDEN 
Arjen Stremler  EASTEREIN 
Redmer Stegenga  EASTEREIN 
Sido Harkema  GROU 
Stijn Vincken  SPANNUM 
Fedde Hansma  SPANNUM 
Leon Sjoerdsma  REDUZUM 
Jildert Wijbenga  ARUM 
Sem Dijkstra  BERLTSUM 
Jens Rienk Jepkema  HUNS 
Jarno Feenstra  EXMORRA 
Folkert Boersma  REDUZUM 
Hylke Bijlsma  BOLSWARD 
Sydo Dijkstra  EXMORRA 
Dylan Koel  HARLINGEN 
Folkert Wierda  GOËNGA 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers