contact zoeken wedstrijden

Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt

Aanmeldlijst

Datum22-05-2016
Tijd11:00
CategorieDames Hoofdklasse
SoortVrije formatie beperkt
VerenigingBERLIKUM
PlaatsBerltsum
ScheidsrechterBergsma J.
Aantal deelnemers / parturen: 8
Naam Woonplaats
Marije Schurer  Easterein 
Sandra Hofstra  Wjelsryp 
Louise Krol  Broeksterwald 
Nicole Hempenius  Ried 
Nynke Sijbrandij  Leeuwarden 
Marrit Zeinstra  Leeuwarden 
Anna-Brecht Bruinsma  Leeuwarden 
Martine Tiemersma  Wjelsryp 
Jildou Felkers  Berltsum 
Iris van der Veen  Franeker 
Marte Altenburg  Nijmegen 
Renske Terwisscha van Scheltinga  Hilaard 
   
Imke van der Leest  Easterein 
Sjanet Wijnia  Wommels 
Elly Hofman  Leeuwarden 
Anke Elsinga - Winkel  Dronryp 
Geke de Boer  Wergea 
Rianne Vellinga  Franeker 
Maaike Osinga  Franeker 
Margriet Bakker  Easterlittens 
Ilse Tuinenga  Franeker 
Sjoukje Visser  Damwald 
Wiljo Sijbrandij  Leeuwarden 

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers