contact zoeken wedstrijden

Heren 1e klasse Door elkaar loten onbeperkt

Aanmeldlijst

Datum21-05-2016
Tijd11:00
CategorieHeren 1e klasse
SoortDoor elkaar loten
VerenigingBERLIKUM
PlaatsBerltsum
Scheidsrechter
Aantal deelnemers / parturen: 37
Naam Woonplaats Voorkeurfunctie
Sip Jaap Bos  Dokkum   
Johan Diertens  Dronryp   
Tsjerk Elsinga  Dronryp   
Douwe Anema  Damwâld   
Haye Jan Nicolay  Britsum   
Marco de Groot  Franeker   
Elgar Boersma  Stiens   
Sjouke Hellinga  Damwald   
Jan Sipke Tuinman  Berltsum   
Enno Kingma  Leeuwarden   
Pieter Jan Plat  Leeuwarden   
Jelte Drijfhout  Poppenwier   
Sil Leystra  Westhoek   
Feiko Broersma  Leeuwarden   
Wybren Postma  Ingelum   
Wierd Baarda  Dronryp   
Nick Leistra  Harlingen   
Sander Kingma  Dronryp   
Jan Schurer  Easterein   
Bauke Dijkstra  Easterein   
Hyltje Bosma  Makkum fr   
Rick Poortstra  Sint Jacobiparochie   
Klaas Pier Folkertsma  Makkum   
Arnold Zijlstra  Tzummarum   
Jan-Sjouke Weewer  Bitgummole   
     
Remmelt Bouma  Weidum   
Frederik van der Meij  Berltsum   
Hillebrand Visser  Dronrijp   
Pieter van der Schoot  Sexbierum   
Jouke Bosje  Leeuwarden   
Jelle Jaap Stiemsma  Lioessens   
Bauke Triemstra  Sint Jacobiparochie   
Patrick Scheepstra  Franeker   
Ruben Eijzenga  Berltsum   
     
Age-Anne Posthumus  Leeuwarden   

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers