contact zoeken wedstrijden

Meisjes Door elkaar loten herk

Aanmeldlijst

Datum01-05-2016
Tijd10:00
CategorieMeisjes
SoortDoor elkaar loten
Vereniging
PlaatsZurich
ScheidsrechterClubscheidsrechter
Aantal deelnemers / parturen: 43
Naam Woonplaats
Selma van der Molen  Witmarsum 
Margriet Miedema  Berltsum 
Kim Dijkstra  Groningen 
Aletta van Popta  Groningen 
   
Jeska Terpstra  Easterein 
   
Boukje-Ellen Bosma  Makkum fr 
Andrea Kroes  Groningen 
   
Nynke Beckers  Wommels 
Rixt Wijnia  Wommels 
Wybrig Bakker  Tersoal 
Marije Hellinga  Deinum 
Annet de Haan  Sint Annaparochie 
Serena Hovenga  Marsum 
Yvonne Eisma  Franeker 
Selma de Boer  Easterein 
Amarins de Groot  Mantgum 
Jennie Terpstra  Mantgum 
Lobke Vlasbloem  Groningen 
Hester Bruinsma  Wommels 
Ellen Jorritsma  Easterlittens 
   
Aluca Bouma  Grou 
Hiske Zeinstra  Groningen 
Mirjam Punter  Easterein 
   
Anneke Smid  Witmarsum 
Simone Kootstra  Minnertsga 
   
Elske Deinum  Wommels 
Ineke van der Ploeg  Ried 
   
Hester Zijlstra  Berltsum 
Marijke Keuning  Mantgum 
   
Joanne Elise Broeders  Ried 
Geanna Faber  Arum 
Anna Rixt Iedema  Menaam 
Ynola Lommerse  Menaam 
Sjoukje Stuiver  Witmarsum 
Anna Ennema  Sexbierum 

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers