contact zoeken wedstrijden

alle categoriën Vrije formatie Heren/jongens

Aanmeldlijst

Datum18-07-2015
Tijd11:00
CategorieHeren 3e klasse
SoortVrije formatie
VerenigingWILLEM WESTRA
PlaatsArum
ScheidsrechterClubscheidsrechter
Aantal deelnemers / parturen: 11
Naam Woonplaats
Sander Bruinsma  Bolsward 
Julian Faber  Bolsward 
Rinze Steneker  Menaam 
Kees Adema  Amsterdam 
Marcus Frietema  Limmen 
Sytse Hibma  Schettens 
Jesse van der Molen  Witmarsum 
Arjen Visser  Sneek 
Albert Feenstra  Makkum 
Robert van Swinden Koopmans  Exmorra 
Willem Jan Postma  Bolsward 
Klaas Anne Terluin  Exmorra 
Jan Piersma  Witmarsum 
Hendry Steigenga  Exmorra 
Robert Rinia  Arum 
Folkert Bruinsma  Arum 
Tjerk Postma  Tzum 
Jouke Dotinga  Gauw 
Jos v.d. Werf  Scharnegoutum 
Herman Terwisscha van Scheltinga  Nijland 
Kevin Jaarsma  Arum 
Jan Bauke Tolsma  Arum 
   
Sjoerd Atze de Jong  Witmarsum 
Reinder Huisman  Leeuwarden 
Igor Kuiper  Pingjum 
Michel Nesse  Sibrandabuorren 
Sibe Wijbrandi  Sneek 
Fokke Jan Kooistra  Hartwerd 
Sjoerd Teake Kooistra  Bolsward 
Jelle Scharringa  Wjelsryp 

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers