contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Door elkaar loten B + Herk

Aanmeldlijst

Datum08-08-2015
Tijd10:00
Categorie| Schooljongens A/B
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKV KLAINE IZAK
PlaatsVrouwenparochie
ScheidsrechterClubscheidsrechter,
Aantal deelnemers / parturen: 38
Naam Woonplaats
   
Folkert Groen  Wergea 
Jesper Tolsma  Reduzum 
Bauke Folkerts  Easterlittens 
   
Anco Vroom  Britsum 
Menno Osinga  Ingelum 
   
   
Marten Jansen  Sexbierum 
Jorn Dijkstra  Makkum fr 
Jorret den Breejen  Harlingen 
Mark Minnesma  Dronryp 
   
Hessel Postma  Winsum fr 
Allard Dijkstra  Leeuwarden 
   
Pier Koopmans  Weidum 
   
Wessel Schraa  Wommels 
Eric Tromp  Bitgummole 
   
Wilke van der Meulen  Stiens 
Ingmar Wijma  Makkum fr 
   
Folkert Smid  Witmarsum 
Roan Hooghiemster  Wijnaldum 
Gerwin Dijkstra  Anjum 
Klaas-Jan Oosterbaan  Sneek 
Ignas Dijkstra  Mantgum 
Simon van der Vaart  Spannum 
Jeroen de Boer  Leeuwarden 
Marco van Dijk  Ferwert 
   
Stan van den Berg  Grou 
Hedser Mud  Wergea 
Jelmer Dijkstra  Exmorra 
Tjerk Smink  Baaium 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers