contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten B + Herk

Aanmeldlijst

Datum27-06-2015
Tijd10:00
CategorieJongens
SoortDoor elkaar loten
VerenigingACHLUM
PlaatsAchlum
ScheidsrechterClubscheidsrechter
Aantal deelnemers / parturen: 67
Naam Woonplaats
Jelle Pieter van de Walt  TZUMMARUM 
Thomas Jarno Miltenburg  BOLSWARD 
   
Ype Bert van der Logt  MAKKUM FR 
Anton Buwalda  SCHETTENS 
Wessel van Wier  PEINS 
Menno van der Weide  KOARNJUM 
Arjan Oevering  HARLINGEN 
Marc Burger  WITMARSUM 
Youri de Groot  MENAAM 
René de Haan  FRANEKER 
Cathrinus van Wieren  MARSUM 
Tom Gerard Cats  MENAAM 
Mark Polstra  MENAAM 
Bauke-Tjalle Anema  ACHLUM 
Jan Sijtsma  WOMMELS 
Ids Poelstra  MINNERTSGA 
   
   
   
Fabian Noordhuis  BOLSWARD 
   
Jelle Cnossen  BOLSWARD 
Bouke Willem Tuinman  DRONRYP 
Paul Dijkstra  BITGUM 
Corné Tuinenga  BERLTSUM 
Sander Bruinsma  BOLSWARD 
   
Yannick Hielkema  BITGUM 
Lieuwe v.d. Werff  KOARNJUM 
Willem van Abbema  SCHETTENS 
Wytze Wassenaar  WIER 
Rense Sijbesma  DRONRYP 
   
Albert Feenstra  EXMORRA 
Wytse Yntema  WOMMELS 
Jort Norder  FRANEKER 
Libbe Mud  WERGEA 
Simen Bootsma  MAKKUM FR 
Evert Auke Hiemstra  MENAAM 
Gabe-Jan van Popta  LOLLUM 
Fokke Zwart  MENAAM 
Harmen Schuitmaker  SLAPPETERP 
Chris de Groot  KOARNJUM 
   
Redmer Wijnstra  GOUTUM 
   
Gerard de Vries  BITGUM 
Lennard Feenstra  FRANEKER 
Stefan van der Meer  BAARD 
Jan Harmen Folkerts  LOLLUM 
   
Roeland van der Ploeg  FERWERT 
Jarno Hoonstra  LEEUWARDEN 
Lars Onrust  MAKKUM FR 
Thom Buwalda  DRONRYP 
Lucas Postma  DRONRYP 
Jelmer de Vries  BITGUMMOLE 
Jasper Jager  DRONRYP 
Francisco de Boer  DRONRYP 
Hidde Zijlstra  OUDE LEIJE 
Remco Anema  BERLTSUM 
Lex Potma  HOMMERTS 
Thomas Miedema  GROU 
Klaas Bosma  MAKKUM FR 
Hessel Agema  KOARNJUM 
   

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers