contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten Uitn. + herk.

Aanmeldlijst

Datum06-06-2015
Tijd10:00
CategorieJongens
SoortDoor elkaar loten
VerenigingDE HELFRICHS
PlaatsKimswerd
ScheidsrechterHijlkema K.
Aantal deelnemers / parturen: 36
Naam Woonplaats
Sil Leystra  Westhoek 
Jurre Rinia  Makkum fr 
Lieuwe v.d. Werff  Koarnjum 
Hielke Beijering  Hijum 
Jelle Pieter van de Walt  Tzummarum 
Gerben de Boer  Gaast 
Boele Terpstra  Oosternijkerk 
Wiebe Dijkstra  Anjum 
Habtamu Emke de Hoop  Wommels 
Kevin Jordi Hiemstra  Koarnjum 
Roel Pieter de Jong  Ried 
Nick Leistra  Tzummarum 
Robert Broeders  Ried 
   
Klaas Pier Folkertsma  Makkum 
Sjoerd Smits  Britsum 
Riemer Hoekstra  Ee 
Lex Potma  Hommerts 
   
Jouke Vlasbloem  Makkum fr 
Ruben Eijzenga  Berltsum 
Menno Galama  Tjerkwerd 
Djurre Seerden  Franeker 
Patrick van Dellen  Berltsum 
Jan-Sjouke Weewer  Bitgummole 
   
Jolt Vollema  Peins 
   
   
Jort Norder  Franeker 
Edser Rijpstra  Stiens 
Anton Buwalda  Schettens 
Albert Feenstra  Makkum 
René de Haan  Franeker 
Willem van Abbema  Schettens 
   

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers