contact zoeken wedstrijden

Meisjes Door elkaar loten B + Herk

Aanmeldlijst

Datum17-05-2015
Tijd10:00
CategorieMeisjes
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKC DE BOER
PlaatsStiens
ScheidsrechterClubscheidsrechter
Aantal deelnemers / parturen: 36
Naam Woonplaats
Boukje-Ellen Bosma  Makkum fr 
Anna-Jantje Bosma  Makkum fr 
Aletta van Popta  Groningen 
Jildou Jansen  Sexbierum 
Mintje Meintema  Dronryp 
   
   
Anna Kootstra  Minnertsga 
Nynke Beckers  Wommels 
Simone Kootstra  Minnertsga 
Margriet Miedema  Berltsum 
Selma van der Molen  Witmarsum 
Yvonne Eisma  Franeker 
Ellen Jorritsma  Easterlittens 
   
Wybrig Bakker  Tersoal 
Serena Hovenga  Marsum 
Anke Zwart  Berltsum 
Hester Zijlstra  Berltsum 
Rianne Nutma  Winsum fr 
   
Rixt Sinnema  Wergea 
Ineke van der Ploeg  Ried 
Anneke Smid  Witmarsum 
Jiska Herrema  Menaam 
   
   
Anke Mollema  Nes Gem D 
Albertine Brinksma  Reduzum 
Fleur Dijkstra  Berltsum 
Ymkje Yntema  Grou 
Marijke Keuning  Mantgum 
Baukje Terpstra  Groningen 
Jeska Terpstra  Easterein 
Yang Lin Zijlstra  Schettens 
   

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers