contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Door elkaar loten B + herk

1 juni 2014 10:00
Witmarsum
Categorie Schooljongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging PIM MULIER
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris M. de Ruiter
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

De schooljongens Categorie B kaatsen zondag op sportcomplex It Fliet in Witmarsum. Sponsor van deze partij was glazenwasserij Thuis & Zn. De lijst telde 24 partuur. De organisatie in het veld was in handen van clubscheidsrechter Jan Geert Dijkstra. Jan Geert leidde voortreffelijk en na een lange, zonnige kaatsdag was de uitslag als volgt:

Winnaarsronde:
1. Gabe-Jan van Popta (Lollum) en Wytze Wassenaar (Wier)
2. Dirk-Henk Kuipers (Arum) en Jorrit Tolsma (Arum)
3. Arnout Meijer (Wommels) en Martijn Liam van Dijk (Akkrum)

Verliezersronde:
1. Jan Sijtsma (Wommels) en Martin Schenkel (Dongjum)
2. Bouke Andries Boersma (Reduzum) en Klaas Jan Ooosterbaan (Scharnegoutum)
3. Dennis Strikwerda (Exmorra) en Wesley van de Wint (Kubaard)

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers