contact zoeken wedstrijden

Welpenjongens Door elkaar loten B + herk

31 mei 2014 10:00
Tzum
Categorie Welpenjongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging WEZ WIS TSJOM
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris I. Vleer
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Om 10.00 uur konden de welpen jongens los op het prachtige kaatsveld van Tzum. Het weer was de kaatsers goed gezind. Veel zon en eerst weinig wind. In de B klasse stonden 9 parturen op de lijst. Er werd leuk gekaatst maar de verschillen waren soms erg groot. De finales bleken echter evenwichtige partijen te zijn en de kaatsers trakteerden de omstanders op spannende wedstrijden.
In de verliezersronde ging de 2e prijs naar Ruben Sjerps uit Leeuwarden en Sido Cnossen uit Tzum. De 1e prijs was hier voor Jorrit Nanninga uit Dronrijp en Siebo Boersma uit Easterein.
In de winnaarsronde was de derde prijs voor partuur 1; Johan Cnossen uit Gauw en Durk Bootsma uit Tirns. De 2e prijs mocht in ontvangst genomen worden door Folkert Boersma uit Reduzum en Harmen Zuidema uit Minnertsga. De kransen waren voor Marten Leijenaar uit Exmorra en Jildert Wijbenga uit Arum

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers