contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Door elkaar loten del + verl. afd (3 tallen)

31 mei 2014 11:00
St. Jacobiparochie
Categorie Schooljongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging HET NOORDEN
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris P. van Dijk
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

1e Pier Koopmans Weidum
Paul Dijkstra Bitgumermole
Gerben de Boer Gaast

2e Gabe Jan v Popta Lollum
Wieberen Bruinsma Inglum
Dooitze de Boer Gaast

3e Teun Kuipers Bitgumermole
Tijs Dijkstra Inglum
Bote Groen Wergea

3e Wytse Vollema Peins
Dirk Henk Kuipers Arum
Tjerk Kempers Dronrijp

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers