contact zoeken wedstrijden

Pupillenmeisjes Door elkaar loten B + herk

18 mei 2014 10:00
Bitgum
Categorie | Pupillenmeisjes A/B
Soort Door elkaar loten
Vereniging KV OEFENING KWEEKT KUNST
Scheidsrechter Clubscheidsrechter,
Wedstrijdsecretaris W. Postma
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Pupillenmeisjes, wat een schitterende categorie om naar te kijken. Zo sportief in omgang met elkaar, een lust voor het oog. Er werd serieus en eerlijk gekaatst deze middag. De wil om te winnen was er zeker, daarvoor werd ook “gevochten”, maar in de goede zin van het woord. Geen wanklanken. Mede dankzij de strakblauwe lucht kon OKK er een mooie dag van maken.
Uiteindelijk gingen de volgende winnaressen met de prijzen en kransen richting huis, waarvan 1 winnares ook nog jarig was. Een dubbel mooie dag voor haar.

Winnaarsronde:
1e prijs:
Jildou Ekema Poppenwier
Kristia Dotinga Sibrandabuorren

2e prijs
Rixt Fokkema Harlingen
Antsje de Vries Anjum

3e prijs:
Welmoed Porte Wommels
Hieke Bootsma Tirns

Verliezersronde:
1e prijs:
Inge Jansma Dronryp
Anne Baukje Zijlstra Reduzum

2e prijs:
Esther de Vries Berltsum
Gerlant Kamminga Dronryp

3e prijs:
Femke Terpstra Wommels
Baukje Heeringa Reduzum
&
Anna Boukje Altenburg Hidaard
Tanya Bakker Dongjum
Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers