contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Door elkaar loten del + herk.

4 mei 2014 10:00
Minnertsga
Categorie Pupillenjongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging MINNERTSGA
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris G. Sinnema
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Winnaarsronde:
1e prijs: Christaan Stremler Exmorra, Geert Reitsma Baard, Allard van Wigcheren Berlikum
2e prijs: Simon vd Vaart Spannum, Bauke Zuiderhof Berlikum, Anco Vroon Britsum
3e prijs: Folkert Smid Witmarsum, Galil-Taeke Moufakkir Reduzum, Steven Koster Tzum

Verliezersronde:
1e prijs: Bart Pieter Broeders Ried, Jorn Lars v Beem Dronrijp, Rick Minnesma Dronrijp
2e prijs: Tjardi Hoeksma Grou, Werner Iedema Menaam, Haye Tseard vd Hem Dronrijp
3e prijs: Douwe Joostema Berlikum, Remco Osinga Menaldum, Thomas Dijkstra Berlikum

Helaas lukt het niet de foto's te plaatsen.

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers