contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Door elkaar loten B + herk

25 augustus 2013 10:00
Lekkum
Categorie Schooljongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging REITSJE HIM
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

winnaarsronde
1e prijs Jan Harmen Folkerts Lollum
Hessel Agema Koarnjum
2e prijs Corné Tuinega Berltsum
Jasper de Boer Spannum
3e prijs Thom Buwalda Dronryp
Idsert Wijnja Wommels
3e prijs Jan-Ytse van Ek Ingelum
Jan Sijtsma Wommels

verliezersronde:
1e prijs Niels Miedema Idsegahuizum
Wiebren Bruinsma Ingelum
2e prijs Teake Hofman Dronryp
Meno van der Heide Koarnjum
3e prijs Jesse de Jong Grou
Roeland van der Ploeg Ferwert
3e prijs Gabe-Jan van Popta Lollum
Evert Auke Hiemstra Menaam

voor foto's kijk op www.reitsjehim.nl

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers