contact zoeken wedstrijden

Prinsen Partij Pupillenjongens Door elkaar loten

6 juli 2013 10:00
Tzum
Categorie | Pupillenjongens A/B
Soort Door elkaar loten
Vereniging KF WEZ WIS TSJOM
Scheidsrechter Clubscheidsrechter,
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Op zaterdag 6 juli mocht Tzum 73 deelnemers bij de pupillen jongens ontvangen. Voor de ouders was om 9.30 uur eerst een presentatie over positief coachen. Om stipt 10.00 uur gingen de jongens los. Om de eerste omloop te versnellen kwamen de pupillen meisjes pas om 11.00 uur zodat alle 16 perken door de jongens gebruikt konden worden. Het weer zat mee, zon en weinig wind. Er werd dan ook prachtig gekaatst. Na 2 omlopen werd er dit jaar een aanmoedigingsprijs uitgereikt aan de kaatser die dit seizoen heeft laten zien er altijd te zijn, positief te blijven, goed kaatst maar net niet de prijzen pakt. Namens Juwelier Kramer uit Franeker mocht een Icewatch overhandigd worden aan Hidde Poelstra uit Minnertsga.
De overige prijswinnaars moesten nog even wachten. Want om 17.30 konden de finales pas gekaatst worden. Na een zeer spannende finale waarbij partuur 1, Gerrit Dijkstra en Stefan Heitmeijer, al snel uitliep naar 5-1, wist partuur 32, Pieter Jan Leijenaar en Tim Bijlsma, terug te komen. Op een stand van 5-5 6-4 sloeg Pieter Jan de bal kwaad waardoor Gerrit en Stefan de kransen om mochten hangen. Zoals gebruikelijk bij deze partij wordt er een prins uitgeroepen. Dit jaar is deze titel naar Gerrit Dijkstra uit Anjum gegaan.

winnaarsronde:
1. Gerrit Dijkstra, Anjum en Stefan Heitmeijer, Berlikum
2. Pieter Jan Leijenaar, Exmorra en Tim Bijlsma, Franeker
3. Durk Hoogma, Baard en Wessel Schraa, Wommels

Verliezersronde:
1. Wessel Hilverda, Winsum en Christiaan Stremler, Exmorra
2. Redmer Zaagemans, Witmarsum en Jorrit Tolsma, Arum
3. Dennis Strikwerda, Exmorra en Chris Miedema, Sint Anna Parochie
4. Jeroen Haarsma, Minnertsga en Jeroen de Boer, Spannum
4. Mark Polstra, Menaam en Rein de Jong, Ried

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers