contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Door elkaar loten B + herk

18 mei 2013 10:00
Makkum
Categorie Pupillenjongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging MAKKUM
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris M. Tilburgs
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Ondanks de kou hebben deze 'mannen' in de B-Klasse de gehele dag geweldig gekaatst.
In de winnaarsronde was er een heel spannende finale tussen partuur 8 tw. Allard v. Wigcheren ( Berltsum) en Rick Minnesma (Dronryp) en partuur 18 tw. Riemer Jensma (Minnertsga) en Klaas Jan Oosterbaan (Scharnegoutum). Vrijwel elk eerst hing er 6 gelijjk aan de telegraaf. Zodoende werd het ook "Alles aan de hang". Met een mooie zitbal pakten Riemer en Klaas Jan de overwinnning en de krans. De premie was voor Allard en Rick. De 3e prijs werd behaald ddor Mark Minnesma (Dronryp) en Thomas Dijkstra ( Berltsum), partuur 5.
In de verliezersronde was de 1e prijs voor partuur 17, Tjerk Kemper (Dronryp) en Gerrit Hendriks (Lollum). De premie was voor partuur 9, Dirk Henk Kuipers (Arum) en Jeroen de Boer (Spannum), de 3e prijs was voor partuur 15, Jorrit Tolsma (Arum) en Robin benders (Tzum).

De foto's willen niet uploaden.

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers