contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Door elkaar loten verl. Ronde

18 augustus 2012 10:00
Wommels
Categorie Schooljongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging WOMMELS
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris T.M. Greidanus
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

B klasse :
Winnersronde

1 Rense Sijbesma Dronryp
Edser Rijpma Stiens

2 Willem van Abbema Schettens
Joram Dijkstra Waaksens

3 Sjaak Bakker Achlum
Wesley de Jong Franeker

Ferliezersronde

1 Jolt Vollema Peins
Reinder Bouma Ried

2 Remco Anema Berltsum
Lennard Feenstra Franeker

3 Sjoerd Smits Britsum
Jan Pieter Prins Ternaard

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers