contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten verl. Ronde

29 juli 2012 10:00
Harlingen
Categorie Jongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging EENDRACHT
Wedstrijdsecretaris D. Broersma
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Op het veld van Eendracht, waar de hele dag de zon volop scheen, werd om 10 uur begonnen met de jongenswedstrijd d.e.l. met verliezersronde o.l.v. scheidsrechter Braaksma. Sietse Jager uit Lekkum had een ongelukkige ontmoeting met een koe gehad en werd afgemeld. Voor hem in de plaats kwam Justin Haarsma uit Harlingen, die nog alleen in partuur 13 stond. Er bleven dus 12 parturen over.
Tijdens de laatste slag tussen Dirjan Bouma cs. en Arjen van der Zee cs. kreeg Marco de Graaf uit eerstgenoemd partuur een bal in zijn oog. Na ziekenhuisbezoek bleek hij een soort hersenschudding in zijn oog te hebben. In zijn plaats kwam Henk Jan de Jong uit Bitgummole. Op de plek van Henk Jan werd Jehannes Gietema uit Akkrum bijgeloot.
Er werd goed en spannend gekaatst.

Uitslag:
winnaarsronde:
1. Marco van Houten Harlingen; Rykhelt Smink Baaium; Pier Zaagemans Witmarsum.
2. Arjen van der Zee Firdgum; Jan Peter Bootsma Itens; Remmelt Bouma Weidum.
3. Marco de Groot Franeker; Evert Telenga Menaam; Kevin Jordi Hiemstra Stiens.

verliezersronde:
1. Dirjan Bouma Grou; Henk Jan de Jong Bitgummole; Sjoerd Rijpkema Bolsward.
2. Wiebe Dijkstra Anjum; Roy van den Berg Grou; Willem Siebe Hilverda Nijland
3. Pieter van der Schoot Sexbierum; Hidde Smidt Holwerd; Justin Haarsma Harlingen.

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers