contact zoeken wedstrijden

Schoolmeisjes Door elkaar loten verl. Ronde

17 juni 2012 10:00
Hallum
Categorie Schoolmeisjes
Soort Door elkaar loten
Vereniging HALLUM
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris S. Hoekstra
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

KNKB Schoolmeisjes del A & B Hallum 17-06-2012
Onder perfecte weersomstandigheden werd deze partij gekaatst, het begon eerst met een beetje druilerig weer maar al snel kwam het zonnetje tevoorschijn en konden we los, in de A klasse 4 partuur van twee op papier en in de B klasse
14 partuur en 1 bijloter, maar bij aanvang van wedstrijd bleek dat er diverse afmeldingen waren, de lijsten werden aangepast en we konden los.
Het ging vrij snel en om twee uur in de middag waren de A klassers die speelden in een poule al klaar.
De B klassers duurde even wat langer maar rond de klok van drie werd de laatste bal geslagen.
De KV Hallum ziet terug op een geslaagde wedstrijd iedereen ging met een klein precentje naar huis en de winnaars met kransen, geldprijzen met medaille.

In de A klasse was de tweede prijs voor het partuur van Louise Krol uit Ee en Andrea Kroes van Gauw,
De eerste prijs ging naar het partuur van Sjanet Wijnia uit Wommels en Aluca Bouma van Grou
De winnaarsronde van de B klassers werd gewonnen door Hedwich de Boer Wommels en
Ineke van der Ploeg uit Ried, de tweede prijs ging naar Leila-Janneke Moufakkir Reduzum en
Anne-Rixt Cnossen uit Tzum, de derde prijs ging naar het partuur van Angela Donga van ons eigen Hallum samen met Anneke Smid uit Witmarsum.

In de verliezersronde van de B klasse gingen Rixt Sinnema uit Wergea samen met Geke Posthuma
met de tweede prijs naar huis, de eerste prijs ging naar het partuur van Anna Kootstra van Minnertsga en Sjoukje Stuiver van Witmarsum

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers