contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Door elkaar loten verl. Ronde

16 juni 2012 10:00
Britsum
Categorie | Schooljongens A/B
Soort Door elkaar loten
Vereniging
Scheidsrechter Clubscheidsrechter,
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Bij de Schooljongens B klas waren 28 parturen om tien uur regende het, maar daarna hebben we onder een stralende zon van alles gekregen op het kaatsgebied in de 1e omloop veel buiten slagen en natuurlijk ook op spanning 3 partijen eindigden op 5-5 en 6-6 veel bovenslagen en enkele trik trak situaties. Uiteindelijk was de laatste slag in de finale net voor 17:00 uur. De kaatsers waren ondanks tegenslagen bijzonder sportief.
Uitslag
1e Gertjan Bootsma Itens en Johannes Reiker Scharnegoutum
2e Rense Sijbesma Dronrijp en Remco Anema Berltsum
3e Meinte de Boer Nijland en Hielke Beiering Hijum
3e Syl Leystra Westhoek en Marko Hoekstra Hommerts
verliezersronde
1e Fernando de Boer Dronrijp en Boele Terpstra Oosternijkerk
2e Francisco de Boer Dronrijp en Ids Poelstra Minnertsga
3e Djurre Seerden Franeker en Jetzen Lutzen Plantenga Hijum
3e Marc Burger Witmarsum en Sjoerd Smits Britsum

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers