contact zoeken wedstrijden

Revanche Freule Jongens Afdeling uitn

17 augustus 2011 13:00
Jellum-Bears
Categorie Jongens
Soort Afdeling
Vereniging DE TWA DOARPEN
Wedstrijdsecretaris R. Fopma
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Arum wint revanche Freule in Jellum


De revanche Freule de 48-ste afdelingswedstrijd voor jongens in Jellum-Beers is
woensdag gewonnen door het partuur van Arum (Jan Bauke Tolsma), Kevin
Jaarsma en Jan Schurer. In de finale moest dit trio tegen de winnaars van
de Freulewinnaars van Sexbierum-Pietersbierum Johannes van der Veen, Kees
van der Schoot en Pieter van der Schoot. Arum won op 5-4 6-2.

In de derde omloop kwamen de derde prijswinnaars uit de bus.
Partuur Johannes van der Veen c.s. (Sexbierum-Pietersbierum – Britsum (Roald
Bruinsma, Haije Jan Nicolay, Sjoerd Smits) eindigde op 5-3 6-0.
Makkum (Jelle Attema en Jesse Rinia) verloren op 0-5 2-6 van Arum (Jan Bauke
Tolsma c.s.)Vlnr: Kevin Jaarsma, Jan Bauke Tolsma, Jan Schurer en coach HengstVlnr:Kees van der Schoot, Pieter van der Schoot en Johannes van der Veen(foto’s: Lijkle Spijksma)

Revanche Freule in cijfers:
Eerste omloop: 1. Sexbierum-Pietersbierum – 2. Wommels (5-3 6-4);
3. Sint Jacobiparochie – 4. Franeker (5-3 6-6); 5. Anjum – 6. Sint Annaparochie
(2-5 6-6); 7. Britsum – 8. Wjelsryp (5-4 6-4); 9. Makkum – 10. Dronryp (5-3 6-4);
11. Tzummarum – 12. Jorwert (5-5 6-6 Tzummarum wint; 13. Minnertsga – 14. Arum
(0-5 4-6); 15. Berltsum – 16. Bolsward (5-2 6-4). Tweede omloop: 1. Sexbierum-
Pietersbierum – 3. Sint Jacobiparochie (5-3 6-6); 6. Sint Annaparochie – 7. Britsum
(5-5 2-6); 9. Makkum – 11. Tzummarum (5-1 6-2); 14. Arum – 15. Berltsum (5-1 6-6);
Derde omloop: 1. Sexbierum-Pietersbierum – 7. Britsum (5-3 6-0) 9. Makkum -
14. Arum (0-5 2-6).

Finale: 14. Arum – 1. Sexbierum-Pietersbierum (5-4 6-2)

Fotos: Lykle Spijksma

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers