contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten herkansing

31 juli 2011 10:00
Dronryp
Categorie Jongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging SJIRK DE WAL
Wedstrijdsecretaris J. Sijbesma
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Op de KNKB Jongens DEL + Herkansing stonden op zondag 31 juli 2011 10 parturen op de lijst. Er waren gedurende de gehele dag vele spannende partijen. Menig partij werd pas bij de stand 5-4 of 5-5 beslist. Sommige kaatsers lieten zien dat ze bal met een enorme naar het perk konden vuren. Anderen lieten zien de boven met gemak te kunnen vinden. Wat wel opviel was het enorme aantal buitenslagen, dit ondanks het feit dat er weinig wind stond. De finale in de verliezersronde ging tussen de parturen 8-9. Partuur 8 bestaande uit de kaatsers Andre van Dellen, Lars Breeuwsma en Joran Gerbranda (bijgeloot) hadden het voordeel vlak voor de finale een staand nummer te hebben. Dit voordeel van een extra lange rustpauze wisten ze in de finale van de verliezersronde volledig uit te buiten. Op de stand van 5-3 3n 6-6 wisten ze de overwinning naar hun toe te halen.
De finale in de winaarsronde ging tussen de parturen 7-1. Ook hier gaf het staand nummer vlak voor de finale de doorslag. Partuur 1 wat een partij meer had gekaatst, was in de finale volledig uitgekaatst. De opslagers waren niet meer in staat de sterkste man van partuur 7 (Tjitse Ben Hoestra uit Harlingen) mis te kaatsen. Menig bal werd door hem ver over de boven heen getimmerd. Daarnaast was zijn opslag het perk van Johannes Bonnema en Henk Jan de Jong menig maal te machtiging. Tjitse Ben Hoekstra werd de gehele dag goed ondersteund door zijn maten Emiel Wijma en Nies Douwe Yntema. Met zijn drieën vormden ze een hecht partuur. Bij een stand van 5-2 en 6-2 werd door hun dan ook zeer terecht de overwinning binnengehaald.
1e prijs verliezersronde
Andre van Dellen – Berlikum
Lars Breeuwsma – Folsgare
Joran Gerbranda – Sexbierum
2e prijs verliezersronde
Mark Jan Ijkema – Sexbierum
Jan Jetse Visser – Menaam
Jelte Drijfhout – Poppenwier

1e prijs winnaarsronde
Tjitse Ben Hoekstra – Harlingen
Emiel Wijma – Makkum
Nies Douwe Yntema – Easterein
2e prijs winnaarsronde
Johannes Bonnema – Tzummarum
Henk Jan de Jong – Bitgummole
Jisse Kemper – Berlikum
3e prijs winnaarsronde
Evert Telenga – Menaldum
Dirjan Bouma – Grou
Doede Rients Okkema – Easterein (bijgeloot)

Met algemene stemmen werd Tjitse Ben Hoekstra uit Harlingen tot koning van de partij uitgeroepen.

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers