contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Vrije formatie herkansing

16 juli 2011 10:00
Wijnaldum
Categorie Schooljongens (N)
Soort Vrije formatie
Vereniging DE KEATSEBAL
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Wijnaldum schooljongens vrije formatie.

K.V de ‘Keatsebal’organiseerde vandaag een vrije-formatiepartij voor schooljongens
met herkansingsronde.
Maar liefst 20 partuur waren naar Winaam toegekomen om te strijden voor de
mooie lauwerkransen.
Onder leiding van scheidsrechter van Wieren en een clubscheidsrechter werd de lijst in
een hoog tempo afgewerkt, zodat rond de klok van 4 de prijzen konden worden
uitgereikt.
Winnarrsronde:
1e Jehannes Gietema Akkrum 2e Sander Kuperus Jorwert
Laas Pieter van Straten Finkum Jouke Dotinga Gauw
Dirjan Bouma Grou Remon Tie Bouma Easterein

3e Leander Postma Deinum
Wybren Postma Ingelum
Willem van de Beek Ingelum

Herkansingsronde:
1e Jimmy Geertsma Dronrijp 2e Wessel Miedema Berlikum
Marco de Groot Franeker Willem Ruisch Stiens
Evert Pieter Tolsma Winsum Ewald Seepma Oosternijkerk

3e Sil Leystra Westhoek
Gabe Sytema Deinum
Jan Braaksma St.Annaparochie


Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers