contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Afdeling Competitie eindronde

18 juni 2011 10:00
Tzummarum
Categorie Schooljongens (N)
Soort Afdeling Competitie
Vereniging VVV TZUMMARUM
Wedstrijdsecretaris T. Rinsma
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Negentien Kransen te verdelen in Tzummarum bij schooljongens afdeling competitie eindronde

Dagen voor de partij werd er gewaarschuwd voor noodweer zaterdag, maar we konden terugkijken op een geslaagde dag in Tzummarum. Er werden in zeven poules gekaatst, wat uiteindelijk opleverde, dat er 19 kransen waren te verdelen, omdat er in sommige parturen tweetallen kaatsten. De prijzen werden als volgt verdeeld.

Poule 1 eerste prijs: Remco Schiphof SINT JACOBIPAROCHIE
Sil Leystra WESTHOEK
Gideon Swanson SINT JACOBIPAROCHIE

tweede prijs: Gerrit Winkel STIENS
Kevin Jordi Heimstra STIENS
Willem Ruisch STIENS

Poule 2 eerste prijs: Jelmer Plantenga ALDE LEIE
Evert Pieter Tolsma WINSUM FR

tweede prijs: Joran Gerbranda SEXBIERUM
Mark Jan IJkema SEXBIERUM
Jan-Sjouke Weewer SEXBIERUM

Poule 3 eerste prijs: Habtamu Emke de Hoop WOMMELS
Pieter Sijtsma WOMMELS
Jan Fokko Rispens WOMMELS

tweede prijs: Simen Bootsma MAKKUM FR
Jasper Miedema IDSEGAHUIZUM
Jochem Strikwerda MAKKUM FR

Poule 4 eerste prijs: Wybren Postma INGELUM
Willem van de Beek INGELUM

tweede prijs: Wout Zijlstra FOLSGARE
Mente de Boer NIJLAND

Poule 5 eerste prijs: Bonne Hijlkema JORWERT
Sander Kuperus JORWERT
Hindrik Meinsma JORWERT


tweede prijs: Roy van den Berg GROU
Sido Altenburg GROU
Maurice Paassen GROU

Poule 6 eerste prijs: Bote Jellema EASTEREIN
Jorrit Veldman EASTEREIN Remon Tie Bouma EASTEREIN

tweede prijs: Piter van de Ploeg HOLWERD
Sjoerd Visser HOLWERD
Hidde Smidt HOLWERD

Poule 7 eerste prijs: Warner Herrema MENAAM
Jesse Tjoelker BROEKSTERWOUDE
Durk Scheen RIED

tweede prijs Semmi Degerlier LEEUWARDEN
Dennis Drijver LEKKUM
Sietse Jager LEKKUM
Wander Meijer LEKKUM

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers