contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Door elkaar loten herkansing

21 mei 2011 10:00
Minnertsga
Categorie | Schooljongens A/B
Soort Door elkaar loten
Vereniging KV MINNERTSGA
Scheidsrechter Clubscheidsrechter,
Wedstrijdsecretaris G. Sinnema
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

1ste prijs : Tjisse Poelstra - Minnertsga dit is de winn.ronde
Pieter Sijtsma - Wommels
2e prijs : Wessel Miedema - Berlikum
Auke Boomsma - Morra
3e prijs : Wout Zijlstra - Folsgare
Bonne Hijlkema - Jorwert winn.ronde 3 prijzen

De Halve finale was : 5 - 12 : 5 - 2 - 6-6
De Finale was: 21 - 5 : 5 -5 - 6 -6 part. 5 wint

De Verliezersronde als volgt : 3 prijzen

Halve Finale : 2 - 7 - 2 -5 - 4 - 6

Finale : 18 - 7 : 5 - 5 - 6 - 2

1ste prijs verl.r. Tiede Draijer - Tzummarum
Edwin Miedema - Peins

2e prijs : verl.r. : Fedde Okkinga - Arum
Johan Hibma - Arum

3e prijs verl.r : Hidde Smidt - Holwerd
Cathrinus van Wieren - Ried


Minnertsga, 21 mei 2011 - KV Minnertsga

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers