contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Door elkaar loten herkansing

15 mei 2011 10:00
Hommerts-Jutrijp
Categorie Pupillenjongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging DE BOPPESLACH
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

In de B klas stonden maar liefst 22 parturen op de lijst. In een zonnig Hommerts werd het een mooie kaatsdag waar "fuleindig" werd gekaatst en mooie en spannende partijen werden gespeeld. Uiteindelijk wisten Menno Galema (Tsjerkwerd) en Paul Dijkstra (Bitgum) de kransen te winnen. In de finale versloegen zij het partuur van Ruben Brouwer (Berlikum) en Gjalt van der Hem (Jorwert). De derde prijs was voor Niels Miedema (Idsigahuizum) en Willem van Abbema (Schettens).
In de verliezersronde was de eerste prijs voor Albert Feenstra (Exmorra) en Hein Joostema (Berlikum). De 2e prijs voor Jorrit Boersma (St. Anna Par.) en Thom Buwalda (Dronrijp). De 3e prijs was voor Jolt Vollema (Peins) en Gerard de Vries (Bitgum).

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers