contact zoeken wedstrijden

Schooljeugd Door elkaar loten del

15 mei 2010 13:00
Bitgum
Categorie Schooljeugd
Soort Door elkaar loten
Vereniging OEFENING KWEEKT KUNST
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris W. Postma

Wedstrijdverslag

Schooljeugd:
1e prijs: Harm Rinze Veenstra, Berlikum, Corina de Vries, Beetgum en Mirthe Delgrosso, Marssum
2e prijs: Henk Jan de Jong, Beetgumermolen, Agnes van der Plaats, Engelum en Jurre Koopmans, Berlikum
3e prijs: Roelof Zwart, Berlikum, Berber Snijder, Dronrijp en Paul Miedema, Berlikum.
1e Verl: Jorrite de Boer, Berlikum, Franke Jager, Dronrijp, Berber Kemper, Dronrijp
2e verl: Sanne Kloostra, Wier, Willem van de Beek, Engelum en Jelte Tjerk Lautenbach, Menaldum.
www.okkbeetgum.nl

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers