contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Door elkaar loten del B+verlr

29 augustus 2010 10:00
Stiens
Categorie Schooljongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging KC DE BOER
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris H. Miedema
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

In de winnaarsronde was er een 3e prijs voor Gerrit Winkel van Stiens en Willem Ruisch van Stiens. Ook was er een 3e prijs voor Jelmer Plantenga van Alde Leie en Johan Hibma van Arum.
De 2e prijs ging naar Simon Brolsma van Tzummarum en Gerrit Scharringa van Wjelsryp.
De 1e prijs ging naar Gideon Swanson van St.Jacobiparochie en Wessel Miedema van Berlikum.
In de verliezersronde was de 3e prijs voor Andre van Dellen van Berlikum en Joran Gerbranda van Sexbierum. Ook was er 3e prijs voor Ivo Haitsma van Witmarsum en Pieter Sijtsma van Wommels. De 2e prijs was voor Marco de Groot van Franeker en Jelmer Swart van St.Jacobiparochie. De 1e prijs was voor Evert Pieter Tolsma van Winsum en Kars Eekema van Dronrijp.

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers