contact zoeken wedstrijden

Pupillenmeisjes Door elkaar loten A klasse del A

14 augustus 2010 10:00
Goenga
Categorie | Pupillenmeisjes A/B
Soort Door elkaar loten A-klasse
Vereniging KF DE LEGE GEAEN
Scheidsrechter Clubscheidsrechter,
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

1. Sjanet Wijnia (Wommels) en Rixt Sinnema (Wergea)
2. Louise Krol (Ie) en Mintje Meintema (Dronryp)

As jo ien it keatsen útlizze wolle dy’t der neat fan wit, dan soene je dat hiel goed dwaan kinne by in wedstriid fan de A-klasse KNKB pupillen famkes. Goed op en út en der binne in protte keatsen te ferkeatsen.

In moaie keatserij mei priiswinners dy’t der op ‘e ein kwa punten boppe út stieken. Yn de earste ronde drekt al in fûle striid tusken de úteinlike priiswinners.
Nûmer 4 wûn hjir mei minimaal ferskil fan nûmer 3: 5-5, 6-4.
Dit wie dan drekt de moaiste en meast spannende partij fan de hiele dei en sa koenen Sjanet Wijnia en Rixt Sinnema de krânsen omhongen wurde. Sy hienen alle partijen wûn en dus twa punten mear as de nûmer 3: Louise Krol en Mintje Meintema.

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers