contact zoeken wedstrijden

Welpenjongens Door elkaar loten del B+verlr

8 augustus 2010 10:00
Tzummarum
Categorie Welpenjongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging VVV TZUMMARUM
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris S. v.d. Zwaag
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Ook de welpen B-klasse was als jongste categorie van de KNKB te gast
bij de oudste kaatsvereniging van Friesland. Er hadden zich 25 deelnemers
opgegeven zodat er bij nummer13 een spleer bijgeloot moest worden. Dit
was geen belemmering voor een vlot wedstrijdverloop, zodat voorzitter
Theo draijer om half drie de prijzen uit kon delen.
De beide prijzen in de verliezresronde waren voor
1. Niels Miedema Ried en Markus Heeringa, Reduzum
2. Jelle Cnossen, Tzum en Gerben Kuiphof, Deinum.
De spannende finale werd op 5-5 en 6-4 beslist.
In de winnaarsronde waren vier prijzen. De twee derde prijzen waren voor: Sijtse Koree Anjum en Hidde Poelstra Minnertsga
Feike Douwe Zijlstra Folsgare en Jasper de Boer Spannun.

De finale werd met 5-3 en 6-4 gewonnen door :
Ruben Brouwer Berlikum en Rimar looge Peins.
Tweed werden Paul Dijkstra Beetgumermolene en Gjalt Sjirk de Groot
Mantgum


Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers