contact zoeken wedstrijden

Schoolmeisjes Door elkaar loten A klasse del A

8 augustus 2010 10:00
Workum
Categorie Schoolmeisjes
Soort Door elkaar loten A-klasse
Vereniging DE PRIPPER
Wedstrijdsecretaris A. Buren
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

De schoolmeisjes A waren te gast bij K.F. de Pripper in Workum. Onder leiding van scheidsrechter Seffinga uit Franeker werd begonnen op een glad veld en onder buiïge omstandigheden aan een poulekaatspartij met 5 parturen. In de loop van de middag klaarde het weer op en liet zelfs de zon zich nog zien. Na drie partijen waren er twee parturen die onge-slagen waren en alsof het zo voorbestemd was, kaatsten zij de laatste partij tegen elkaar als was het een finale. Pytrik Visser en Atjella Keulen enerzijds en Elly Hofman en Jildou Sweering anderzijds maakten er een mooie partij van Tot 3-3 ging het gelijk op maar daarna drukten Pytrik en Atjella door, hoewel dat niet zonder slag of stoot ging. Op 5-3 en 6-6 viel de beslissing.
Uitslag: 1. Pytrik Visser, Sexbierum, Atjella Keulen, Jirnsum; 2. Elly Hofman ,Dronrijp, Jildou Sweering Folsgare.

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers