contact zoeken wedstrijden

Welpenmeisjes Door elkaar loten del B+verlr

3 juli 2010 10:00
Herbaijum
Categorie | Welpenmeisjes A/B
Soort Door elkaar loten
Vereniging KF JAN ZEINSTRA
Scheidsrechter Clubscheidsrechter,
Wedstrijdsecretaris T. Visscher-Feenstra
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Amarins de Groot en Boukje-Ellen Bosma winnaressen welpenmeisjes del te Herbayum op zaterdag 3 juli 2010

In Herbaijum is op zaterdag 3 juli een welpenmeisjes d.e.l. met verl.ronde gehouden.
Onder warme omstandigheden is er spannend en sportief gekaatst.
De prijswinnaars zijn:
1e prijs Amarins de Groot Mantgum
Boukje Ellen Bosma Makkum

2e prijs Jeska Terpstra Easterein
Marijke Keuning Wiuwert

3e prijs Selma van der Molen Witmarsum
Jelien de Jong Makkum

1e prijs herkansingsronde:
Kim Dijkstra Makkum
Ellen Jorritsma Easterlittens

2e prijs herkansingsronde:
Rianne Nutma Winsum Fr
Berber Bouma Easterlittens

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers