contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Door elkaar loten A klasse del A

13 juni 2010 10:00
Damwald
Categorie Pupillenjongens
Soort Door elkaar loten A-klasse
Vereniging NUT EN NOCHT
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris H. Peterson
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

KNKB Pupillen Jongens in Damwoude
Op zondag 13 juni stonden maar liefst 64 pupillen jongens op de lijst. Hiervan speelden 6 duo’s in de A-klasse en de overige 26 tweetallen kaatsten in de B-klasse een wedstrijd in een winnaars- en een verliezersronde.
In de A-klasse was de eerste prijs voor Kevin Jordi Hiemstra uit Stiens en Catharinus van Wieren uit Ried. Zij behaalden in drie partijen de optimale winst van 21 eersten.De tweede prijs met 17 eersten ging naar Nick Leistra uit Tzummarum en Patrick Kramer uit Arum.
In de B-klasse speelden, zoals eerder gezegd, 26 parturen in een winnaars- en een verliezersronde. In elke categorie waren maar liefst 4 prijzen te winnen. In de verliezersronde ging een 3e prijs naar Ferry Meijer, Tytsjerk, en Sjaak Bakker, Achlum. Ook was er een 3e prijs was voor Remco Dooper, Witmarsum, en Sito Wagenaar, Hijum. De finale in de verliezersronde werd gespeeld tussen de parturen 24 en 20; Wesley Bollema, Franeker, en Niels Terpstra, Berlikum, streden tegen Jurre Rinia, Makkum, en Tjisse Poelstra, Minnertsga. Met een uitslag van 5-3 6-2 ging de eerste prijs, een prachtige medaille met het logo van Nut en Nocht, uiteindelijk naar het partuur van Jurre en Tjisse.
In de winnaarsronde ging een 3e prijs en een prachtige beker naar Jan Sjouke Weewer uit Sexbierum en Klaas Bosma uit Makkum. De andere 3e prijs was voor Sander Kuperus uit Jorwert en Mike Faber uit Sexbierum.
De finale in de winnaarsronde werd gespeeld tussen Simen Bootsma, Makkum, en Rick de Warle, Wjelsryp en Jetze L. Plantenga, Hijum, en Fernando de Boer, Dronrijp. Jetze en Fernando waren nummer 13 op de lijst. Het getal dat bekend staat als het ongeluksgetal. Vandaag bleek dat heel anders uit te pakken. In de eerste partij tegen Gerlof Jansma, Dronrijp, en Redmer Wolters, Wytgaard, werd het 5-5 6-6. En dan is het een kwestie van de langste adem, goed kaatsen of geluk hebben. Wat de doorslag uiteindelijk heeft gegeven is onbekend, maar Jetze en Fernando wonnen de partij. De volgende partijen wonnen ze respectievelijk met 5-5 6-2, 5-4 6-6 en 5-4 6-2. Cadeau kregen ze de finaleplek dus niet. De finale was echter een walkover en eindigde in 5-0 6-6.

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers