contact zoeken wedstrijden

Pupillenmeisjes Afdeling Competitie afd comp

12 juni 2010 10:00
Britsum
Categorie Pupillenmeisjes
Soort Afdeling Competitie
Vereniging
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Weer een mooie kaatsdag op het veld in Britsum, maar liefst 24 parturen afdeling meisjes pupillen, verdeeld over 6 poules streden in deze 2e afdelingspartij om de prijzen.
Veel spannende partijen gaven onderstaande uitslag:

F-poule:
1e prijs Goenga (Dewy de Jong/Zoe de Jong/Hannah Stienstra
2e prijs Wolsum (Rianne de Jong/Marieke Popma)

E-poule:
1e prijs Marssum (Lotte Delgrosso/Serena Hovenga/Marije Hellinga)
2e prijs Sexbierum (Jildou Jansen/Elise Herrema/Nadine de Vries)

D-poule:
1e prijs Berlikum 1 (Leah Tuinenga/Marrit Wassenaar/Anke Zwart)
2e prijs Ried (Ineke vd Ploeg/Froukje Sinnema/Sylke Kingma)

C-poule:
1e prijs Dronrijp (Minte Meintema/Marije Faber/Regina vd Kooy)
2e prijs Raerd (Marije Jonker/Berber Ekema/Brechtsje Jorritsma)

B-poule:
1e prijs Winsum (Fenna Kramer/Joyce Greydanus/Rianne Nutma)
2e prijs Witmarsum (Selma vd Molen/Anneke Smid/Sjoukje Stuiver)

A-poule:
1e prijs Grou (Ymkje Yntema/Louise Krol/Aluca Bouma)
2e prijs Wommels 1 (Hedwich de Boer/Martzen Deinum/Sjanet Wijnia)

bestuur KV Britsum.

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers