contact zoeken wedstrijden

Jongens Vrije formatie vf+verlr vf

12 juni 2010 10:00
Tzum
Categorie Jongens
Soort Vrije formatie
Vereniging WEZ WIS TSJOM
Wedstrijdsecretaris I. Vleer
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Auke Geert Ybema (Ferwoude), Jan Dominicus van der Wal (Dronrijp) en Jitze de Jong (Wijnaldum) winnen vrije formatie voor Jongens in Tzum.

De andere – verrassende – finalisten waren Jelle Attema, (Idsegahuizum), Allard Nicolai (Franeker) en Remco Miedema Ried.
Zij wonnen in de 2e omloop van het favoriete partuur van Pieter Sijbren Scharringa, Sjoerd de Jong en Jelle Scharringa op 5-4 en 6-4.
En in de halve finale wisten ze na een 3-0 en 4-1 achterstand toch nog te winnen van Haye Jan Nicolay (Britsum), Rick Poortstra (St. Jacobiparochi) en Krijn Hiemstra (St. Anna Par). Op 5-5 en 6-6 was het Remco Miedema die de bal boven sloeg.

In de finale waren ze uitgeblust want op 5-2 en 6-2 was het Auke Geert die de bal retour terug sloeg in het perk!

De finale in de verliezers ronde ging tussen; Peter van Zuiden, (Tjerkwerd) en Tjisse Steenstra (Beetgumermolen) tegen Jan Bauke Tolsma (Arum), Kees van der Schoot (Sexbierum) en Christiaan de Haan (Franeker).
Deze werd gewonnen door het eerst genoemde tweetal op 5-4 en 6-6.

Verdere prijswinnaars;
3e prijs; Kevin Jaarsma (Arum), Dylan Drent (Harlingen) en Jan Schurer (Arum)
3e prijs; Haye Jan Nicolay (Britsum),Rick Poortstra (St. Jacobiparochi) en Krijn Hiemstra (St.Annaparochie)

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers