contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Door elkaar loten del B+verlr

22 mei 2010 10:00
Paesens-Moddergat
Categorie Schooljongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging THOMAS PRINS
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris E.J. Lei
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Uitslag B-klas schooljongens 22 mei Paesens;

1. Dirjan Bouma (Grou)
Nies Douwe Yntema (Easterein)
Leander Postma (Deinum)

2. Marco de Groot (Franeker)
Simon Brolsma (Tzummarum)
Andre van Dellen (Berlikum)

3. Auke Boomsma (Morra)
Bouke Fopma (Wommels)
Emiel Wijma (Makkum)

3. Sybren Blanksma (Dronrijp)
Edwin Miedema (Peins)
Willem Ruisch (Stiens)


1e VR. Sander Kingma (Dronrijp)
Jelmer Swart (Sint Jacobiparochie)
Hylke Zondervan (Jorwert)

2e VR. Remmelt Bouma (Weidum)
Pieter de Vries (Wommels)
Teun Miltenburg (Bolsward)Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers