contact zoeken wedstrijden

Heren 50+ Door elkaar loten del+verlr

13 mei 2010 11:00
Heerenveen
Categorie Heren 50+
Soort Door elkaar loten
Vereniging DE POMPEBLEDDEN
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris B. de Vries-Bantema

Wedstrijdverslag

13 partoeren op in kâlde mar droege keatsdei yn Hearrenfean. De wedstriid waard wûn trocht partoer 6: Simon de Groot, Tjeerd Bouma en Oeds de Roos. Yn de finale wiene se mei skjinne 5 earsten en 6 -6 te sterk foar partoer 12: Age van der Goot, Jenne Efdé en Anne Hempenius. It winnende partoer hat oer de hiele dei mar 2 earsten tsjin hân. Der wiene twa 3e prizen foar partoer 2: Jan Tunier, Gerrit bij de Weg en Evert Siderius en partoer 10: Jan Buitinga, Teake Koster en Frans Postmus.

De ferliezersronde waard wûn troch partoer 1: Jan Brandsma, Anne de Groot en Jan Bruinsma se wiene yn de finale mei 5 om'e 3 en 6 - 4 te sterk foar partoer 9: Wim Bosklopper, Jan Sijtsinga en Henk Deelstra.

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers