contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Uitnodiging

7 juni 2009 10:00
Sexbierum-Pietersbierum
Categorie Schooljongens
Soort Uitnodiging
Vereniging DE TWA DOARPEN/DIOS
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Knkb-schooljongens kaatsen in Sexbierum

Zondag werd er in Sexbierum een uitnodigings- partij georganiseerd voor de schooljongens. Omdat er ander bijna twee weekenden niet kon worden gekaatst in deze categorie was kaatsvereniging DeTwaDoarpen/DIOS gevraagd of zij een extra partij wilden organiseren.
Dankzij de inzet van alle vrijwilligers en sponsors kon er een prachtige partij gekaatst worden.
Er werd in twee poules gekaatst en in biede kwam een winnaar uit de bus die al hun partijen wisten te winnen. Pieter van der Schoot, Marten Bergsma en Rein Hiemstra moesten het in de finale opnemen tegen Christiaan de Haan, Mart van der Molen en Jelle de Vries. Ging het in begin nog gelijk op, daarna werden er door het partuur van Pieter cs. te veel fouten gemaakt aan de opslag en in het perk. Het partuur van Christiaan de Haan., waarin de voor best opslager Mart van der Molen deze dag bijzonder op dreef was, gind dan ook met de kransen naar huis. Op de stand van 5-2 6/6 maakten ze met een zitbal een eind aan de partij. Om de derde partij werd gekaatst door het partuur van Kars Zeinstra, Andries Jensma, Remco Dijkstra en het partuur van Pytrik van Rosendal, Thomas Kuperus en Allard Nicolai. Het partuur van Kars cs. kwam niet lekker in de partij en verloren op een stand van 2-5 4/6 de wedstrijd. De derde prijs was er voor het partuur van Pytrik van Rosendal cs.
Uitslag:
1. Christaan de Haan Franeker
Mart van der Molen Witmarsum
Jelle de Vries Wommels
2. Pieter van der Schoot Sexbierum
Marten Bergsma Minnertsga
Rein Hiemstra St. Annaparochie
3. Pytrik van Rosendal Stiens
Thomas Kuperus Jorwert
Allard Nicolai Franeker

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers