contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Door elkaar loten speciaal (zie toelichting) slotwedstrijd

6 september 2009 10:00
Menaam
Categorie Schooljongens
Soort Door elkaar loten speciaal (zie toelichting)
Vereniging V.v.V. MENAEM
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Het was mooi weer in Menaldum en we hebben een prachtige slotwedstrijd gehad

Er werd in twee klassen gekaatst 10 partuur in de A klasse en 22 partuur in de B klasse
Meisjes en jongens door elkaar geloot en in drietallen
Drie keer kaatsen met dezelfde maat maar tegen een ander partuur

Bij aankomst was er voor iedereen koffie en cake en na de eerste omloop een tasje met inhoud voor de jeugd

En na afloopwas er voor iedereen een warm buffet ( catering Black Horse )

Aan prijzen ontbrakt deze dag ook niet zo waren er de klassements prijzen voor afdeling en catogorie , 4 prijzen in de A klasse en 8 prijzen in de B klasse te verdelen

Prijs winnaars A klasse

1e Pytrik Visser
Remco Miedema
Sieb Driessen

2e Chistian de Haan
Esther Wagenaar
Kars Zeinstra

3e Patrick Nauta
Carin Drijfhout
Erwin Zijlstra

4e Jelle Attema
Elly Hofman Wierd Baarda

Prijs winaars B klasse

1e Lisa Hofstra
Jelle Vis
Simon Brolsma

2e Elma Breeuwsma
Herre de Vries
Sybren Blanksma

3e Jitske Veldman
Frans Dooper
Ruurd Rispens ( invaller )

4e Remco Dijkstra
Sanne Rixt Jorritsma
Henk Baarda ( invaller )

5e Liz de Boer
Jesper de Groot
Jelte Drijfhout

6e Anouk Tolsma
Pieter de Vries
Jan Jetze Visser

7e Janieke Popma
Jan van Asperen
Geen invaller nodig

8e Jidou Sweering
Chris Monfils
Marco de Groot

Tussendoor hebben we de klassements prijzen uitgedeeld


Afdelings klassement Schoolmeisjes was er voor St – Anne 12 pnt
Esther Wagenaar
Ilze Lijzenga
Lilijan Kingma

Categorie klassement Schoolmeisjes
1e Nicole Hempenius 37ptn
2e Pytrik Visser 31ptn
3e Lilijan Kingma 30ptn


Afdelings klassement Schooljongens was er voor Franeker
Christian de Haan
Allard Nicolai
Kars Zeinstra

Categorie klassement Schooljongens
1e Cristrian de Haan 41ptn
2e Allard Nicolai 28ptn
3e Wierd Baarda 26ptn


De prijzen zijn beschikbaar gesteld door:
De voedingsadviseur St – Anne, Hellema Hallum, Alkema ijzerhandel Franeker, Friesland Foods, REWI Berlikum, H v/d Bos Holwerd, Mesonides , Eethuis De Kaai St- Anne , Tupelo St – Anne , FNF non ferro en loonbedrijf Okkema

De Kransen en de onstvangst door: KV Menaldum

Hiervoor BedanktWij als TC wensen alle Schoolmeisjes en Schooljongens die over gaan naar de andere categorie volgend jaar een fijne kaatstijd toe.
De schoolmeisjes en schooljongens die blijven tot volgend jaar op de kaatsveldenFoto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers