contact zoeken wedstrijden

Pupillenmeisjes Door elkaar loten B met verliezer

22 augustus 2009 10:00
IJlst
Categorie | Pupillenmeisjes A/B
Soort Door elkaar loten
Vereniging NIJE MOED
Scheidsrechter Clubscheidsrechter,
Wedstrijdsecretaris T. Bakker
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

IJlst KNKB jongens en meisjes pupillen.
Maar liefst 113 kaatsers en kaatsters actief in IJlst. De KNKB partij in IJlst dit jaar voor de jongens en meisjes pupillen hebben in de A en B klasse de volgende winnaars gebracht.


Meisjes B.
1e Mintje Meintema – Dronrijp en Arjanne Schaafsma – Easterein
2e Janine Reekers – Leeuwarden en Nynke de Schiffart – Tzum
3e Rixt Marije Heerschop – Tjalhuizum en Berber Ekema – Poppenwier

1e Verl. Jildou Gelkers – Stiens en Anke Zwart – Berlikum
2e Verl. Lisanne Folkertsma – Folsgeare en Corina de Vries – Beetgum
3e Verl. Froukje Sinnema – Arum en Sanne Hijlkema - Gauw

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers