contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Afdeling

9 augustus 2009 10:00
St. Jacobiparochie
Categorie Schooljongens
Soort Afdeling
Vereniging HET NOORDEN
Wedstrijdsecretaris P. van Dijk
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Het afdelingspartuur van Franeker wint de eerste prijs bij de schooljongensafdelingswedstrijd in St. Jacob.
Bij de afdelingswedstrijd vandaag in St. Jacob waren 23 afdelingen. De eerste prijs ging naar het partuur van Franeker (Christiaan de Haan, Allard Nicolai en Kars Zeinstra), zij wonnen in de finale van het partuur van St. Jacob (Riemer Akkerman, Andries Jensma en Enno Kingma)met 5-1 en 6-6
De derde prijs ging naar het partuur van Stiens (Hielke Felkers, Lennard Ringnalda en Pytrik van Rosendal).
Bij de d.e.l. + verliezers afdeling deden 13 parturen mee. Hier was de eerste prijs voor Willem Siebe Hilverda Nijland, Patrick Postma Deinum en Arjen v/d Zee Firdgum. Zij wonnen in de finale van Rein Hiemstra St.Anna, Franke Jongboom Dronrijp en Chris Monfils Kimswerd met 5-2 en 6-4. De beide derde prijzen waren voor Patrick Nauta Berlikum, Harm Smit Reduzum en Jan Peter Bootsma Itens. De andere derde prijs ging naar Albert D Spoelman Deinum, Erwin Zijlstra Easterlittens en Willem de Jong Tzummarum.

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers