contact zoeken wedstrijden

Heren Hoofdklasse Uitnodiging 8 partuur

8 augustus 2009 12:00
Dokkum
Categorie Heren Hoofdklasse
Soort Uitnodiging
Vereniging OOSTERGO
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Op zaterdag 8 augustus organiseerde K.V. Oostergo te Dokkum haar jaarlijkse Heren Hoofdklassepartij. Bestuur en leden van K.V. Oostergo hadden weer hun uiterste best gedaan om er een attractieve happening van te maken. Zo was er een verloting, en ook werd het publiek getracteerd op kaas en worst, hetgeen gezien de reacties zeer in de smaak viel. De weersomstandigheden waren uitstekend en het veld lag er prachtig bij, dus het was verder aan de kaatsers om er een leuke kaatsmiddag van te maken.

Eerste omloop
1 - 2
Het partuur van Rudmer van der Meer, Jacob Wassenaar en Daniël Iseger had niks in te brengen tegen Wilco Rinia, Hylke Bruinsma en Taeke Triemstra: het doek viel op 5-1 en 6-0 door het passeren van een kaats. Cruciaal in deze partij was een buitenslag van Rudmer van der Meer op 3-1 en 6-6. Ook moet gezegd worden dat Daniël Iseger helaas niet in de buurt van zijn PC-vorm kwam.

3 - 4
Marten van der Leest, Renze Pieter Hiemstra en Johannes Boersma maakten het het partuur van Jan Dirk de Groot, Folkert van der Wei en Gert Jan Meekma erg moeilijk, maar na een lange en spannende partij was het toch het laatstgenoemde partuur dat op 5-5 en 6-0 via een zitbal van Jan Dirk de Groot aan het langste eind trok.

5 - 6
Een andere spannende partij uit de eerste omloop was die tussen het partuur van Hendrik Tolsma, Karel Nijman en Pier Piersma en dat van Jochum Bouma, Herman Sprik en Marten Feenstra. Bouma c.s. liepen vlot uit na een 3-0 voorsprong, maar vooral omdat er bij Marten Feenstra gedurende een deel van de partij weinig tot niks lukte stonden ze zomaar met 4-3 achter. Uiteindelijk wisten Bouma c.s. het op 5-5 en 6-4 nog te winnen via een bovenslag van Herman Sprik.

7 - 8
Gert-Anne van der Bos, Jacob Klaas Haitsma en Douwe Groenendijk kaatsten in eerste instantie spannend tegen Johan van der Meulen, Michiel van der Veen een Alle Jan Anema. Echter, nadat op 3-3 en 6-6 Gert-Anne van der Bos een puike zitbal plaatste, liepen ze vrij eenvoudig door naar een 5-3 en 6-4 overwinning. Douwe Groenendijk besliste de partij met een bovenslag.

Tweede omloop
2 - 4
De eerste partij in de tweede omloop, die tussen Wilco Rinia c.s. en Jan Dirk de Groot c.s. was verrassend genoeg een zeer eenzijdige vertoning. Pas op 5-0 en 6-6 wist Wilco Rinia via een zitbal het eerste bordje voor zijn partuur veilig te stellen. Op 5-1 en 6-0 viel het doek echter alsnog, toen tot voor de kaats werd getourneerd.

6 - 7
De tweede partij in de tweede omloop was meer het aanzien waard. Bouma c.s. gingen lang mee met Van der Bos c.s. Op 5-4 en 6-6 viel echter het doek, toen de kaats niet voorbij werd geslagen.

Finale
4 - 7
Ondanks het feit dat De Groot c.s. in de halve finale over hun tegenstanders waren heengewalst, en Van der Bos c.s. in die omloop een relatief lastige partij kaatsen, werd de finale een zeer eenzijdige vertoning. In minder dan een half uur walsten Van der Bos, Haitsma en Groenendijk op hun beurt met 5-0 en 6-2 over De Groot, Van der Wei en Meekma heen: de wedstrijd was al over voordat deze mannen goed en wel in de gaten hadden dat hij was begonnen. Nu moet wel worden gezegd dat Gert-Anne van der Bos in deze finale zeer sterk opsloeg (hij beëindigde de partij met een zitbal), en ook het op- en uitslagwerk van Groenendijk was indrukwekkend. Dit was de koningscommissie niet ontgaan: hij werd unaniem tot koning van de partij gekroond.

Al met al, ondanks de finale, kon toch van een geslaagde kaatsmiddag worden gesproken. K.V. Oostergo dankt alle bezoekers voor hun komst, en graag tot de volgende keer.

Uitslag
Eerste prijs
Gert-Anne van der Bos, Holwerd
Jacob Klaas Haitsma, Wommels
Douwe Groenendijk, Heerenveen (koning)

Tweede prijs
Jan Dirk de Groot, Buitenpost
Folkert van der Wei, Witmarsum
Gert Jan Meekma, Witmarsum

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers