contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Door elkaar loten verliezersronde

5 juli 2009 10:00
Franeker
Categorie Schooljongens (N)
Soort Door elkaar loten
Vereniging JAN BOGTSTRA
Wedstrijdsecretaris J. v.d. Meulen
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Fam.v/d. Hem partij

Zondagochtend 5 juli jl. betrad de jeugdcommissie van kv Jan Bogtstra het door hen de avond ervoor belijnde Sjûkelan. Onder bezielende leiding van oudgediende ervaren heren Foppes en Rekker was namelijk het heilige land klaargestoomd om de twintig parturen door de KNKB gelote schooljongens weg te zetten. Twee keer vier perken lagen onder een stralende ochtendzon klaar om de schooljongens, onder leiding van de scheidsrechters Smit en Talhout de KNKB schooljongens familie van der Hem partij te laten verkaatsen. Onder het toeziend oog van de in het Groningse Haren wonende Friezen om ûtens welke dit jaar voor de achttiende keer de partij sponsoren streden de negenenvijftig schooljongens voor de eer en de prijzen. Er werd gekaatst in een winnaars en een verliezersronde. Na een warme, doch prachtige dag bleven er op het eind vier partuur over welke de beide finales gingen kaatsen. In de verliezersronde waren dat de parturen Jelle Attema, Sybren Blanksma en Hylke Flapper tegen Erwin Zijlstra, Evert Telenga en Marco Van Houten. De winnaarsfinale werd verkaatst tussen de parturen Thomas Kuperus, Lyhle Bugan en Frans Dooper tegen Marten Pieter Bergsma, Jelle de Vries en Jan Peter Bootsma. Na een spannende afsluiter mocht Mw. van der Hem, nadat de vice voorzitter van de jeugdcommissie van kv Jan Bogtstra de trouwe vrijwilligers en aanmerkers bedankt had voor het mogelijk maken van deze dag de prijswinnaars huldigen. In de verliezersronde ging de eerste prijs naar het partuur Erwin, Evert en Marco. De tweede prijs was voor het partuur Jelle, Sybren en Hylke. Daarna feliciteerde Mw. van der Hem de derde prijswinnaars, het partuur Sieb Driesen, Doede Rients Okkema en Pieter Smink. Vervolgens schudde zij de handen van de nummers twee, Marten Pieter, Jelle en Jan Peter waarna zij de kransen omhing bij Thomas, Lyhle en Frans. Afsluitend met de woorden dat de familie van der Hem nu alweer uitziet naar de partij van volgend jaar en dat zij met alle prijswinnaars op de foto waren gezet kwam er een eind aan een soepel verlopen prachtige kaatsdag op het Franeker Sjûkelân.

Uitslag:
1e prijs Thomas Kuperus, Jorwert
Lyhle Bugan, Dongjum
Frans Dooper, Witmarsum
2e prijs Marten Pieter Bergsma, Minnertsga
Jelle de Vries, Wommels
Jan Peter Bootsma , Itens
3e prijs Sieb Driessen, Minnertsga
Doede Rients Okkema, Easterein
Pieter Smink, Dongjum
Verleizersronde:
1e prijs Erwin Zijlstra, Easterlittens
Evert Telenga, Menaldum
Marco v.Houten, Harlingen
2e prijs Jelle Attema Idsegahuizen
Sybren Blanksma, Dronrijp
Hylke Flapper, Hidaard

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers